تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۱:۴۱ ساعت |انگلیسی | حجم۴۶۱  MB |  انگلیسی و فایلهای تمرینی   در این […]

آموزش‌های ضروری Catia V5

آموزش‌های ضروری Catia V5 فرمت:MP4 |  زمان:۱۱ ساعت | حجم: ۱۵۰۰ مگابایت | زبان انگلیسی در این آموزش هر آنچه  در زمینه مدلسازی با کتیا از مقدماتی تا ساخت و مونتاژ […]