آموزش اتودسک اینونتور ۲۰۱۷

آموزش اتودسک اینونتور ۲۰۱۷ Autodesk Inventor 2017 Essential Training فرمت:MP4 |  زمان:۶:۳۰ ساعت | حجم: ۱٫۳۵ گیگابایت | زبان انگلیسی در این مجموعه فیلم آموزشی اصول کلی طراحی مهندسی توسط نرم افزار […]

طراحی مهندسی با اتودسک اینونتور

طراحی مهندسی با اتودسک اینونتور فرمت:MP4 |  زمان:۱٫۵ ساعت | حجم: ۴۷۷ مگابایت | زبان انگلیسی در این مجموعه فیلم آموزشی اصول کلی طراحی مهندسی توسط نرم افزار قدرتمند اینونتور را فرا […]