تکنیک‌های تغییر در مدلسازی کتیا

تکنیک‌های تغییر در مدلسازی کتیا به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۱ ساعت |انگلیسی | حجم۲۱۴  MB | انگلیسی و فایلهای تمرینی   هنگام کار کردن […]

تکنیک‌های نقشه‌کشی در محیط Drawing کتیا

تکنیک‌های نقشه‌کشی در محیط Drawing  کتیا به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۲ ساعت |انگلیسی | حجم۴۸۱ MB | انگلیسی و فایلهای تمرینی   ایجاد مستندات […]

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۱:۴۱ ساعت |انگلیسی | حجم۴۶۱  MB |  انگلیسی و فایلهای تمرینی   در این […]

سطح‌سازی در کتیا

سطح‌سازی در کتیا ۵ به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۲:۲۱:۳۷ |انگلیسی  |  حجم۳۸۸٫۵ MB | زیرنویس انگلیسی و فایلهای تمرینی   عناوین آموزشی این پکیج […]

آموزش کتیا مقدماتی از شرکت Lynda

آموزش کتیا مقدماتی از شرکت Lynda ۶۶۰ مگابایت | ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه | انگلیسی موضوعات مطرح شده در این آموزش به این شرح است: * Working with the […]