انتشار شماره ۶ مجله طراحی و تولید

انتشار شماره ۶ مجله طراحی و تولید مجله طراحی و تولید شماره ۶ مهر و آبان ۹۶ منتشر گردید. در این شماره می‌خوانیم: شارژرهای خورشیدی تلفن پیشرانه‌ اتمی استفاده از […]

شماره پنجم مجله طراحی و تولید اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶ منتشر گردید عناوین این شماره عبارتند از: تحلیل های NVH در فرایند طراحی | ۱۴ سمینار کسب و کارهای میلیاردی […]

انتشار شماره اول مجله طراحی و تولید

شماره اول مجله طراحی و تولید آذر و دی ماه ۹۴ منتشر گردید. در شماره اول این عناوین را خواهید خواند: یادداشت | ۲ فراخوان مقاله | ۳ فرایند تحلیل […]