tarahitolid
Learn SOLIDWORKS Basics by practicing 45 exercises

یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

Learn SOLIDWORKS Basics by practicing 45 exercises
آموزش مقدماتی سالیدورکس

۹۴۶ مگابایت | ۴٫۵ ساعت آموزش | فیلم آموزشی MP4 | انگلیسی

بااستفاده از این آموزش تکنیکهای ابتدایی مدلسازی را فراخواهید گرفت. همچنین استفاده از محیط نقشه کشی و مونتاژ به خوبی در این بسته آموزشی ارائه شده است. ۴۵ تمرین آموزشی شما را به طور کامل با محیط های ذکر شده آشنا و باتجربه خواهند کرد.

download  دانلود قسمت اول یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

download  دانلود قسمت دوم یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

download  دانلود قسمت سوم یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

download  دانلود قسمت چهارم یادگیری مقدماتی سالیدورکس با ۴۵ تمرین

برای استفاده از این مجموعه باید همگی فایلها دانلود شوند.

پاسخی بگذارید

چهارده + چهارده =