tarahitolid

نرم افزار مدلسازی و محاسبات چرخدنده ۲۰۱۷

محاسبات چرخدنده

با این نرم افزار قدرتمند قادر خواهید بود انواع محاسبات چرخدنده ها و هزارخار را انجام داده و همچنین مدل نمائید و از آنها در نرم افزارهای مدلسازی استفاده کنید.

download  نرم افزار مدلسازی و محاسبات چرخدنده ۲۰۱۷

پاسخی بگذارید

یک × 5 =