tarahitolid

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا

به صورت فیلمهای آموزشی

MP4 | Video: 720p | زمان ۱:۴۱ ساعت |انگلیسی | حجم۴۶۱  MB |  انگلیسی و فایلهای تمرینی

 

در این آموزش صوتی و تصویری که به صورت انگلیسی ارائه شده است تکنیک‌های استفاده از تقارن و همچنین استفاده از ساخت به روش الگو و پترن را در کتیا فراخواهید گرفت. این آموزش شامل تکنیکهای محیط اسکچر، استفاده از تقارن آینه‌ای خطی، دایره ای و کاربر می باشد. تمامی قسمتها را باید دریافت کرده و پس از خارج کردن از حالت فشرده استفاده نمائید.

دانلود رایگان آموزش تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا قسمت اول

دانلود رایگان آموزش تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا قسمت دوم

دانلود رایگان آموزش تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا قسمت سوم

دانلود رایگان آموزش تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا قسمت چهارم

پاسخی بگذارید

13 − 3 =